Bilimsel Faaliyetler

 • SCI-Expanded ve SSCI tarafından taranan dergilerde  yurtdışı dergilerde 22 makalesi, Ulusal hakemli dergilerde ise basılmış 93 makale ve araştırması, bir o kadar da tebliğ ve posteri mevcuttur.
 • Türk Oftalmoloji Derneği üyesidir.
 • Türk Oftalmoloji Derneği Elektrodiagnostik Biriminin iki dönem başkanlığını yaptı.
 • Türk Oftalmoloji Derneği Elektrodiagnostik Birim Kitabının editörlüğünü yaptı.
 • Halen Türk Oftalmoloji Derneği Elektrodiagnostik Birimi sekreterliğini yapmaktadır.
 • Beyin Araştırmaları Derneği Manisa Şubesi üyesidir.
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim jüri üyesidir (03.04.2012'den bu yana).
 • Zaman zaman medyada toplumu bilgilendirme programlarına katılmaktadır.
   

 

 • Mart 2006’da Halep Üniversitesinin daveti üzerine Tıp Fakültesinde 3 hastaya “Mininuk tekniği ile katarakt ameliyatı”nı canlı cerrahi olarak yaptı. Ayrıca fakültede 2 konferans verdi.
Konferanstan bir kesit...
 
Halep Ü. Tıp fakültesi Hastanesinin girişi
 
Bir hastayı ameliyat öncesi değerlendirirken
 
Halep Ü.Tıp Fakültesi Dekanını ziyaret hatırası
 

Yeni açılan Halep Göz Hastanesi Başhekimi Dr Harut Balyan (önlüklü) ve arkadaşları ile

 
Hastane hatıra defterine görüşlerimi yazarken
 

Göz Hastanesinin “ilk yabancı konuğu” olarak hatıra defterine ekteki metni yazdım.