CBÜ'de Görevler

  • 1995-1998 CBÜ Göz Hast. AD Başk.
  • 1995-1997 CBÜ Tıp Fak. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,
  • 2003-2006 yılları arasında Tıp Fakültesi Döner Sermaye Muayene Komisyon Başkanlığı yaptı.
  • 2009’dan bu yana CBÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Kültür Kulübünün danışman öğretim üyesi görevini sürdürmektedir.
  • Tıp Fakültesi Uzlaştırma Kurul üyeliği ve Başkan yardımcılığı görevi (2011'den itibaren, halen devam etmektedir)
  • Tıp Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkan yardımcılığı (24.01.2012-07.07.2012)
  • Tıp Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanlığı (07.07.2012'den itibaren, halen devam etmektedir)